Jakość wody basenowej - wyniki badań

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach publikujemy wyniki badań próbek wody basenowej dokonywane przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

 

Wyniki badań:

- 02.01.2017    

- 16.01.2017    

- 01.02.2017    

- 15.02.2017    

- 01.03.2017    

- 01.03.2017 - 1    

- 15.03.2017    

- 04.04.2017    

- 19.04.2017    

- 08.05.2017    

- 17.05.2017    

- 05.06.2017    

- 21.06.2017    

- 28.08.2017 - 1    

- 28.08.2017 - 2    

- 28.08.2017 - 3    

- 05_09_2017_1    

- 05_09_2017_2    

- 05_09_2017_3    

- 05_09_2017_4    

- 05_09_2017_5    

- 20_09_2017_1    

- 20_09_2017_2    

- 04_10_2017_1    

- 04_10_2017_2    

- 04_10_2017_3    

- 20_11_2017_1    

- 20_11_2017_2    

- 29_11_2017_1    

- 29_11_2017_2    

- 05_12_2017_1    

- 05_12_2017_2    

- 05_12_2017_3    

- 05_12_2017_4    

- 05_12_2017_5    

- 20_12_2017_1    

- 20_12_2017_2