Informacje dla nauczycieli



C-EYE - SYSTEM DO KOMUNIKACJI POZAWERBALNEJ I NEUROREHABILITACJI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NEUROLOGICZNYMI I ZABURZENIAMI ROZWOJU    

GODZINA KODOWANIA    

KOMISJE, ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018    

ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018    

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017/18    

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018    

WARSZTATY W BRUKSELI    

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM PRZEDSTAWIONE NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 22.02.2017

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PP 

DO POBRANIA

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY   

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH    

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH