Informacje dla nauczycieliZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM PRZEDSTAWIONE NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 22.02.2017

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PP 

DO POBRANIA

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY   

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH    

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH