Jednostki OśrodkaWCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 2

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 2

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 1

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ŚWIETLICA

INTERNAT

REHABILITACJA