Przydatne linkiMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

KURATORIUM OŚWIATY W KATWICACH

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "WOM" W KATOWICACH

URZĄD MIEJSKI - DĄBROWA GÓRNICZA

PFRON

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH