PublikacjeMETODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS   

WYKORZYSTANIE MAS PRZEKSZTAŁCALNYCH NA ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ   

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z AUTYZMEM   

TERAPIA LOGOPEDYCZNA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄW STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM   

„ŚMIESZNE MINKI, CZYLI JAK USPRAWNIĆ MOTORYKĘ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH”

PROGRAM TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM TEACCH

ZABURZENIA MOWY I ICH PRZYCZYNY U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA   

SCENARIUSZ LEKCJI INTEGRACYJNEJ   

WYKORZYSTANIE METODY SYMULTANICZNO - SEKWENCYJNEJ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

MAKATON - PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI PRKM

AUTYSTYCZNE SPEKTRUM ZABURZEŃ

ROZWÓJ KOMUNIKACJI FUNKCJONALNEJ - PECS