Punkty konsultacyjnePUNKTY KONSULTACYJNE ORAZ GRUPY WSPARCIA - 2017/2018   

INNY WYMIAR TERAPII BIOFEEDBACK SPECJALISTYCZNE BADANIA QEEG   

WARSZTATY - ROZWÓJ KOMUNIKACJI U OSÓB Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ   

WARSZTATY ALTERNATYWNYCH METOD KOMUNIKACJI   

AUTYZM - TEAM PUNKT KONSULTACYJNY   

GRUPA WSPARCIA „SŁONECZKO” DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, AFAZJĄ ORAZ INNYMI ZABURZENIAMI MOWY   

GRUPA WSPARCIA „TĘCZA” DLA RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU   

„POMOCNA DŁOŃ” GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ   

PUNKT KONSULTACYJNY- REHABILITACJA   

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI Z PROBLEMAMI KOMUNIKACYJNYMI   

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Z ZAKRESU ALTERNATYWNYCH METOD KOMUNIKACJI   

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH