Informacje dla rodziców
RZĄDOWY PROGRAM "WYPRAWKA SZKOLNA" 2017/2018   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018   

GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-7 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM    

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA KASY 4-7   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - GIMNAZJUM Z I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY    

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - GIMNAZJUM NR 2   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   

LIST IRENY KOŹMIŃSKIEJ SKIEROWANY DO RODZICÓW   

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW   

FOLDER IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO   

FOLDER ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ   

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA GOALBALLA   

JADŁOSPIS

RADA RODZICÓW