Informacje dla rodziców
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-7 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM    

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA PODSTAWOWA KASY 4-7   

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - GIMNAZJUM I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY    

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA   

PROGRAM LETNICH PÓŁKOLONII 2017   

LIST IRENY KOŹMIŃSKIEJ SKIEROWANY DO RODZICÓW   

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW   

FOLDER IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO   

FOLDER ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ   

PROGRAM EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY REALIZOWANY NA „ZIELONEJ SZKOLE” W DARŁÓWKU   

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA GOALBALLA   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017   

WYCHOWAWCY KLAS I ZESPOŁÓW   

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

GODZINY LEKCYJNE  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017  

JADŁOSPIS

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017  

RADA RODZICÓW