Wolontariat 


POMAGAMY ZWIERZĘTOM    

PRELEKCJA O WOLONTARIACIE    

PIERWSZA AKCJA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS    

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU    

POLSKA DLA ŚWIATA… SOLIDARNI Z OFIARAMI WOJNY    

„MŁODZI JAŁMUŻNICY” ROZPOCZĘLI KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI    

SZKOLNE KOŁO CARITAS - „MŁODZI JAŁMUŻNICY”    

SZKOLNE KOŁO CARITAS - AKCJA "KROMKA CHLEBA"