Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej


REWALIDACJA RUCHOWA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU    

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 2    

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1    

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 2    

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 1    

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY    

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W INTERNACIE    

KOŁA ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W ŚWIETLICY